Comments on VetBactLab in Swedish

Tack vare uppmärksamma veterinärstudenter på baktkursen har vi nu kunnat rätta till ett par felaktigheter och en tvetydighet förklaras i sista punkten nedan:

  •  I verktyget Kolhydratkombination 3 för fall 1 var plus (+) och minus (-) omkastade på kontrollrören. Det är rättat nu.
  • Om man använde webbläsaren Internet Explorer, så visades inte kontaktformuläret när man ville lämna en kommentar efter ett genomgånget fall. Nu öppnas formuläret i en ny flik i stället för ett pop-up fönster och det verkar fungera.
  • När man väljer verktyget Kolhydratkombination 4 [Carb. comb. 4 (Samonella)], kan man se (om man klickar på verktygsnamnet) att detta verktyg omfattar 3 kolhydrater, som också förekommer i de andra kombinationerna, samt ytterligare en kolhydrat, nämligen sorbosfosfat. Observera att sorbosfosfat inte är samma som sorbitol och att information om hur Salmonella spp. fermenterar sorbosfosfat hittar man i en fotnot till kolhydrattabellen på bakteriesidan för S. enterica susp. enterica och inte i själva kolhydrattabellen. Nu är denna information också inskriven i verktygsbeskrivningen i VetBactLab.
This entry was posted in VetBactLab. Bookmark the permalink.

2 Responses to Comments on VetBactLab in Swedish

  1. Jessika Fahlander says:

    Hej! Jag har noterat att samma sak uppstår om man kör kolhydrat komination 3 på fall 6. Där är också kontrollproverna felmärkta. Det står dock rätt i bildtexten.
    Mvh/ Jessika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *